Janaszek, K. (2013) „Predyspozycje indywidualne studentów wyróżniających się”, Studia Rossica Posnaniensia, (38), s. 89–100. doi: 10.14746/strp.2013.38.6.