Pawletko, B. (2022) „Trauma, pamięć, afekt: echa terroru w powieści graficznej Сурвило Olgi Ławrientiewej”, Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), s. 47–60. doi: 10.14746/strp.2022.47.2.3.