Polak, A. (2022) „Zabawa czy afekt? O ideologicznym uwikłaniu twórczości Wiktora Pielewina”, Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), s. 61–76. doi: 10.14746/strp.2022.47.2.4.