Orzechowska, J. (2022) „Emocjonalne przymiotniki w języku polskim i rosyjskim. Paralele i kontrasty”, Studia Rossica Posnaniensia, 47(2), s. 197–204. doi: 10.14746/strp.2022.47.2.14.