Dąbrowska, M. (2023) „Między radością a smutkiem. O nadziei w poezji Nikołaja Karamzina”, Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), s. 29–40. doi: 10.14746/strp.2023.48.2.2.