Rydz, A. (2023) „Nadzieja w dyskursie afektywnym Czesława Miłosza”, Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), s. 41–57. doi: 10.14746/strp.2023.48.2.3.