Zywert, A. (2023) „Dum spiro spero? (Anna Starobiniec, Żywi)”, Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), s. 69–81. doi: 10.14746/strp.2023.48.2.5.