Rudyk, A. (2023) „Leksykalne wykładniki emocji pozytywnych w tekście polskim w porównaniu z rosyjskim przekładem”, Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), s. 97–114. doi: 10.14746/strp.2023.48.2.7.