Piecewicz, D. (2023) „Non-speech information w angielskich i rosyjskich napisach Closed Captions zawartych w serialu Эпидемия. Analiza kontrastywna”, Studia Rossica Posnaniensia, 48(2), s. 115–132. doi: 10.14746/strp.2023.48.2.8.