Król, M. (2016) „Typologia homonimii językowej z punktu widzenia pragmatyki”, Studia Rossica Posnaniensia, (39), s. 143–150. doi: 10.14746/strp.2014.39.15.