Puppel, S. (2016) „Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej”, Studia Rossica Posnaniensia, (39), s. 315–322. doi: 10.14746/strp.2014.39.31.