Szwed, Z. (2016) „Kilka uwag o znaczeniu partytywnym dopełniacza w dokumentach kancelaryjnych XVI wieku”, Studia Rossica Posnaniensia, (39), s. 331–336. doi: 10.14746/strp.2014.39.33.