Waligórska-Olejniczak, B. (2016) „Eksces i tragizm: «Noc Walpurgii, czyli Kroki Komandora» Wieniedikta Jerofiejewa”, Studia Rossica Posnaniensia, (39), s. 349–356. doi: 10.14746/strp.2014.39.35.