Kowalczyk, R. (2016) „Klasyfikacja semantyczna rosyjskich i polskich nazw muzyki rozrywkowej”, Studia Rossica Posnaniensia, 40(1), s. 177–188. doi: 10.14746/strp.2015.40.1.17.