Sarnowski, M. (2016) „«Rossica» jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce”, Studia Rossica Posnaniensia, 40(1), s. 235–246. doi: 10.14746/strp.2015.40.1.23.