Żejmo, B. (2016) „Klasycy rosyjscy wobec konfliktu bałkańskiego 1875–1878”, Studia Rossica Posnaniensia, 40(2), s. 61–74. doi: 10.14746/strp.2015.40.2.7.