Rudyk, A. (2016) „Subiekt semantyczny w zdaniach typu «Ему хочется спать» w porównaniu z językiem polskim”, Studia Rossica Posnaniensia, 40(2), s. 139–146. doi: 10.14746/strp.2015.40.2.14.