[1]
J. Szokalski, „Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina”, strp, nr 37, s. 335–342, cze. 2018.