[1]
K. Tyczko, „Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści «Испуг» Władimira Makanina”, strp, nr 41, s. 241–252, cze. 2018.