[1]
D. Słupianek-Tajnert, „Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej)”, strp, nr 41, s. 427–438, cze. 2018.