[1]
E. Słobodjan, „Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów «Słowa o wyprawie Igora»)”, 10.14746/strp, nr 35, s. 275-280, lip. 2018.