[1]
W. Woźniewicz, „Determinanty defektywnego międzyosobowego komunikowania się w relacjach polsko-rosyjskich”, strp, nr 43, s. 341–354, lis. 2018.