[1]
T. Szutkowski, „(Anty)przysłowia vel innowacje przysłowiowe w przestrzeni e-tekstów. Przyczynek do paremiologii w perspektywie tekstologicznej”, strp, t. 44, nr 2, s. 169–186, wrz. 2019.