[1]
A. Romanik, „Wariantywność (orto)graficzna pożyczek angielskich w świetle normatywistyki języka rosyjskiego”, strp, t. 44, nr 2, s. 347–358, wrz. 2019.