[1]
D. Słupianek-Tajnert, „Wykaz publikacji Profesora Andrzeja Sitarskiego”, strp, t. 46, nr 1, s. 15–21, maj 2021.