[1]
J. . Orzechowska, „Emotywny komponent znaczenia przymiotników negatywnie waloryzowanych w języku rosyjskim”, strp, t. 46, nr 1, s. 115–125, maj 2021.