[1]
M. Sarnowski, „O rusycyzmach w utworach Mariusza Wilka (rekonesans badawczy)”, strp, t. 46, nr 1, s. 171–182, maj 2021.