[1]
D. Słupianek-Tajnert, „Fizyk jako element aksjosfery czasów Związku Radzieckiego (na przykładzie reportaży Hanny Krall i Jacka Hugo-Badera)”, strp, t. 46, nr 1, s. 183–199, maj 2021.