[1]
J. Orzechowska, „Emocjonalne przymiotniki w języku polskim i rosyjskim. Paralele i kontrasty”, strp, t. 47, nr 2, s. 197–204, grudz. 2022.