[1]
A. Rudyk, „Subiekt semantyczny w zdaniach typu «Ему хочется спать» w porównaniu z językiem polskim”, strp, t. 40, nr 2, s. 139–146, luty 2016.