Biełousowa, Wiera. „Twórczość Jakowa Gołosowkera W kontekście Kultury Rosyjskiej I Zachodnioeuropejskiej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37, czerwiec 2018, s. 25-32, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12709.