Hrynyk, A. „Twórczość Mariny Cwietajewej W kontekście Gender Studies”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37, czerwiec 2018, s. 79-86, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12718.