Korbicz, H. „Spojrzenie Z zewnątrz: Literatura Rosyjska W twórczości Krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37, czerwiec 2018, s. 119-28, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12728.