Szokalski, J. „Modlitwa I Gestyka Religijna W Poezji Jesienina”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37, czerwiec 2018, s. 335-42, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12808.