Waliszewska, G. „Memuary Anny Jewdokimowny Łabziny – Przyczynek Do Poznania obyczajowości Kobiety Rosyjskiej końca XVIII Wieku”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 37, czerwiec 2018, s. 355-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12811.