Bortnowski, Antoni. „Ukraina Na początku XX Wieku Oczami Konstantego Paustowskiego”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 41, czerwiec 2018, s. 5-14, doi:10.14746/strp.2016.41.1.