Galina, N. „Fantom Historii I Historia Fantomu W powieści J. Drużnikowa «Pierwszy Dzień Reszty życia»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 193-02, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13001.