Murawski, A. „Życie Ludzkie Na Tle Przestrzeni Czasowej. Powieści M.A. Osorgina „Świadek historii” I «Książka O końcach»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 185-92, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13002.