Łukaszewicz, Marta. „Motyw Niezgody Rodzinnej W Rosyjskiej Beletrystyce O życiu duchowieństwa Lat 1860–1870”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 173-84, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13003.