Kryłowa, Snieżana. „Archetyp Bohatera W powieści Olega Pawłowa «Opowieść Skarbu Państwa»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 161-72, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13004.