Królikiewicz, Natalia. „Treści Estetyczne samobójstwa głównej Bohaterki powieści L.N. Tołstoja «Anna Karenina»”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 151-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13005.