Owsiannikowa, Swietłana. „Temat twórczości We Wczesnej Poezji Anny Achmatowej. Finał książki «Różaniec» (1914)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 223-30, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13025.