Zbyrowski, Zygmunt. „Twórczość Borysa Pasternaka W Badaniach Polskich”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 36, czerwiec 2018, s. 277-82, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13031.