Ksenicz, Andrzej. „Antona Czechowa Spojrzenie Na Bieg Historii”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 45-54, doi:10.14746/strp.2017.42.4.