Mocarz-Kleindienst, Maria. „Komizm współczesnych filmów Rosyjskich Na Warsztacie tłumacza”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 209-18, doi:10.14746/strp.2017.42.19.