Rodziewicz, B. „Konceptualizacja Prawdy W świadomości językowej Polaków, Rosjan I Niemców (perspektywa Aksjologiczna)”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 231-42, doi:10.14746/strp.2017.42.21.