Sarnowski, M. „«…z Polska — Po rosyjsku», Czyli O Tym, Jak Polacy używają Ruszczyzny”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 259-72, doi:10.14746/strp.2017.42.23.