Gallo, J. „Zagadnienie Komunikacji Interkulturowej W Nauczaniu języków Obcych”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 295-06, doi:10.14746/strp.2017.42.26.