Siatkowski, S. „Zagadnienie podwyższenia efektywności Nauczania języków Obcych I Wybrane Aspekty Socjalnej Teorii Lingwodydaktycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 319-28, doi:10.14746/strp.2017.42.28.