Szafernakier-Świrko, Anna. „Pozajęzykowe Komponenty Jednostki Dydaktycznej”. Studia Rossica Posnaniensia, nr 42, czerwiec 2018, s. 329-34, doi:10.14746/strp.2017.42.29.